Niečo o Propán-Butáne ( LPG )

Propán {C3H8} -bután {C4H10} (ako aj ich hlavné zložky propán a bután) je skvapalnený uhľovodíkový plyn a mnohý ho taktiež poznajú pod skratkou LPG (skratka anglického názvu Liquefied Petroleum Gas). LPG je energia, ktorá má široké uplatnenie a poskytuje mnohé výhody:

Propán-bután je sám o sebe bez farby a zápachu. Typický zápach plynu spôsobujú sírne zlúčeniny, ktoré sú prirodzenou súčasťou plynu alebo sú pridávané v procese výroby. Odorant spôsobuje, aby si ľudia boli schopní všimnúť prítomnosť plynu.

 

LPG je používaný rôznymi spôsobmi a pokrýva všetky druhy energetických požiadaviek, od veľkých až po malé:

• pre vašu domácnosť aj pre vaše podnikanie.
• vykurovanie priemyselných objektov, rodinných domov, športovísk
• vyhrievanie terás, altánkov a reštaurácii
• príprava teplej vody pre domácnosti, hotely, kempy, kúpaliská
• pohon vysokozdvižných vozíkov
• pohon automobilov a iných vozidiel napr. rolby na úpravu ľadu na zimných štadiónoch
• technologické účely ako je ohrievanie materiálov, rezanie, spájkovanie
• v spotrebičoch: svietenie, chladenie, vykurovanie, grilovanie, …
• a mnoho ďalších aplikácií a využitíň
Propán-bután je BEZPEČNÝ
Propán-bután je horľavý, avšak bezpečný zdroj energie pri dodržaní všetkých pravidiel určených pre manipuláciu s ním.Propán-bután je EKOLOGICKÝ
Propán-bután horí bez životnému prostrediu nebezpečných exhalátov, neprodukuje zdraviu škodlivý dym alebo nerozpustné sadze. LPG neohrozuje ani spodné vody alebo ani pôdu, je netoxický a môže byť použitý v chránených oblastiach.Propán-bután je ÚSPORNÝ
Propán-bután je uskladňovaný v zásobníkoch, ktoré môžu byť umiestnené aj v zemi alebo na nevyužívaných častiach vášho pozemku, čím šetria miesto. Môžete ho kombinovať s inými zdrojmi tepla ako solárne panely, tepelné čerpadlá a pod.Propán-bután je MOBILNÝ
Propán-bután je prepravovaný k spotrebiteľovi v autocisternách alebo v prenosných tlakových nádobách (fľašiach), čím je plyn dosiahnuteľný kdekoľvek a kedykoľvek.Propán-bután je NEZÁVISLÝ
Propán-bután nie je dopravovaný diaľkovodmi z jedného zdroja. V prípade, že nehnuteľnosť nie je napojená na siete, propán-bután poskytne plný komfort, je ideálny na výrobu elektrickej energie, tepla, či na chladenie.